Tag Archives: modne garnitury męskie

ŻADEN CZŁOWIEK

Żaden człowiek nie jest samotną wyspą — każdego jednak otacza morze, a za sprawą elektry­cznych wzmacniaczy dzwon bije każdemu tak ogłu­szająco, że wszelka rozmowa ogranicza się do po­krzykiwań. Masowa produkcja nie tylko umożliwia mobll- ność, ale także czyni ją konieczną. Wymiana tech­nik, rynków i produktów, ekspansja i specjaliza­cja przemysłu — krótko mówiąc: wszelka innowa­cja — może zachodzić tylko pod tym warunkiem, że ludzie dadzą się skłonić do zmiany miejsca zamiesz­kania i zajęcia, a co za tym idzie, do zmiany jed­nej grupy przyjaciół na inną, a czasem do zmiany statusu, roli i warstwy społecznej.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!